Tietosuojakäytäntö

Sivuston käyttäminen on anonyymiä eikä käyttäjistä kerätä mitään tietoja. Käyttäjän aloittaessa sivuston palvelun käytön, saa hän henkilökohtaisen linkin, jolla voi myöhemmin palata käyttämään palvelua. Mikäli henkilökohtainen linkki katoaa, käyttäjällä ei ole enää pääsyä palvelun aiempiin tietoihinsa. Tiedot poistuvat palvelusta, mikäli linkkiä ei käytetä vuoteen. Käyttäjän on myös huomioitava sivustoa käyttäessään, ettei hän anna palveluun tietoja, joista hänet voidaan tunnistaa, esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite tai henkilötunnus.